PREDSTAVENIE FIRMY

  • predstavenie firmy

    Najlepšou odmenou je spokojnosť na strane klienta, ktorá sa nedá vyvážiť peniazmi ani zlatom. Uvedomujeme si, že peniaze v tomto svete sú potrebné na živobytie, no zároveň by nemali byť prioritou v živote žiadneho človeka. Preto sa ich snažíme našim klientom čo najlepšie spravovať a zhodnocovať, ale nie za cenu rýchleho zbohatnutia. Preferujeme dlhoročnú spoluprácu, pretože na vzťahoch záleží, ale tiež radi poradíme a pomôžeme v prípade potreby aj jednorázovo.

HISTÓRIA FIRMY

  • z histórie

    Naše podnikanie začalo ako rodinná firma v roku 1999 formou živnosti a v roku 2003 sme sa transformovali na spoločnosť s ručením obmedzeným. Po viacročných skúsenostiach v oblasti účtovníctva, miezd a finančného sprostredkovania je stále u nás na prvom mieste spokojný klient, ktorému sa snažíme so všetkou zodpovednosťou, najlepším vedomím a svedomím poradiť v spleti zákonov, zveľaďovať zarobené peniaze a zároveň mať všetky potrebné povinnosti voči štátu v poriadku.